Privacy statement

Au Marché BV, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-zolder (hierna genoemd: Au Marché), hecht veel belang aan uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking. Au Marché volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’. Voorts zal Au Marché er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan alle overige toepasselijke regelgeving die wordt uitgevaardigd in uitvoering van de GDPR.

In deze Privacy Statement zal Au Marché:

– aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;

– een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;

– verduidelijken of en met wie deze gegevens worden gedeeld;

– u informeren op welke wijze u uw rechten als betrokkene kan uitoefenen.

 • De verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Au Marché.

De verantwoordelijke inzake security en privacy bij Au Marché kan gecontacteerd worden door het verzenden van een e-mail naar info@aumarche.be.

 • Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden
Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Au Marché verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij Au Marché, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat hierbij o.a. over uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Hoe, waarom en op basis van welke grondslag verwerkt Au Marché uw gegevens?
Au Marché verwerkt en gebruikt deze persoonsgegevens om haar dienstverlening te optimaliseren en zo efficiënt en correct mogelijk te werken. Hieronder dient o.a. begrepen te worden:

 1. het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten (bv. het leveren van de gevraagde informatie, diensten of publicaties);
 2. het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
 3. het implementeren van marketingstrategieën (bv. het beheren en verbeteren van de website);
 4. het uitvoeren van (interne) analyses en de ontwikkeling van nieuwe producten (bv. statistische analyses).
Deze verwerking door Au Marché gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de klant/betrokkene;
 2. noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
 3. noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Au Marché, o.a. het verzekeren van de continuïteit van de werkzaamheden.
Au Marché zorgt naar best vermogen voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Au Marché als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Au Marché er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal Au Marché er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Op deze manier tracht Au Marché een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De klant/betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Au Marché te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant/betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Au Marché de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Au Marché gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

 • Met wie worden uw gegevens gedeeld en worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?
In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de klant of indien dit nodig is om een dienst te kunnen leveren.

Verder worden deze gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Au Marché, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Au Marché betrokken is in een geschil met de klant, om de veiligheid van de producten en diensten te garanderen of om de (eigendoms)rechten van Au Marché te beschermen.

Au Marché zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land, gelegen buiten de EU, of een internationale organisatie.

 • Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?
Au Marché Link voorziet dat betrokkenen de hierna vermelde rechten kunnen uitoefenen:

 1. recht op inzage in diens persoonsgegevens;
 2. recht op rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens;
 3. recht op wissen van persoonsgegevens;
 4. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 5. recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
 6. recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Voormelde rechten kunnen uitgeoefend worden door het verzenden van een e-mail naar info@aumarche.be. Om zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller, dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij de aanvraag te voegen.

Au Marché zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.

 • Welke cookies worden er gebruikt?
De website van Au Marché gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van Au Marché wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan Au Marché u geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die door Au Marché worden gebruikt, zijn de volgende:

– functionele cookies;

– performance cookies;

– analytische cookies.

 • Slotbepalingen
Deze Privacy Statement wordt op regelmatige basis bijgewerkt , zonder u hierover voorafgaand te informeren.

Indien bepalingen uit deze Privacy Statement onverenigbaar zouden zijn met bepalingen uit een overeenkomst die werd gesloten tussen Au Marché en de klant, zullen de bepalingen uit de overeenkomst steeds voorrang hebben.

Als de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van de GDPR, kan hij/zij hieromtrent een klant indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Prijslijst 2024 (aangepast op 01/01/2024)

Au Marché - De Jachthut
Studio Vrunesse - De Kantien

 • Apero knabbels€4.00/pp

  - Chips, assortiment nootjes, kaas- en salamiblokjes, olijven.
 • Apero Mix€6.00/pp

  - Nachos met dipsausen, Chips, assortiment nootjes, zoutjes, kaas- en salamiblokjes, olijven.
 • Luxe Tapas (warm)€15.00/pp

  - Nachos, Patatas Brava, Gehaktballetjes met looksaus, Kippenvleugeltjes met Chili, Kaas, Salami & Olijven, Bruschetta met verse tapenades.
 • Broodjeslunch€ 19.00/pp

  - Assortiment broodjes met ruim assortiment beleg en rauwkost
 • Hamburger en braadworsten festijn€ 25,00/pp

  - Burgers en worsten gebakken op de Grill, Ofyr of BBQ, toebehoren in Buffetvorm
 • Hapjes van de Grill, Ofyr of BBQ€29,00/pp

  Bruschetta’s , verse tapenades met gegrild brood, spiesjes van vlees, gevogelte, gehakt en scampi. Gebakken op de grill en geserveerd met verse sausjes.
 • Standaard Grill, Ofyr of BBQ€ 35,00/pp

  - Assortiment vlees, hamburgers, spareribs, worstjes, kip en scampi. Pastabuffet, gegrild brood, assortiment groentjes, verse koude sausen, sla
 • Luxe Grill, Ofyr of BBQ€ 45,00/pp

  - Assortiment vlees, hamburgers, spareribs, worstjes, kip en scampi. Pastabuffet, gegrild brood, assortiment groentjes, verse koude sausen. + Steak, verse Zalm naast het vuur gegaard, warme saus en warme seizoen groenten en gebakken aardappelpartjes.
 • Meatlovers, Grill, Ofyr of BBQ€ 59,00/pp

  - Assortiment edel rundsvlees, varkenshaasje en lams. Pastabuffet, gegrild brood, assortiment groentjes, verse koude sausen, warme saus en warme seizoen groenten en gebakken aardappelpartjes met lookboter.
 • Trio Dessert€12,50/pp

  Trio van Roomijs met gemarineerde bosvruchten, verse chocomousse en Tiramisu met Au Marche Speculoos en Hasseltse Zonderik Koffie en Likeur
 • Dessert€8,00/pp

  Grotere portie van één van bovenstaande uit het Trio Dessert
 • Half Stokbrood Kaas, Hesp € 5.00

  (optie Smos : sla, tomaat, augurk, ei + €1.00)
 • Half Stokbrood Martino € 7,00

  (optie Smos : sla, tomaat, augurk, ei + €1.00)
 • Half Stokbrood Zalm € 8,00

  (optie Smos : sla, tomaat, augurk, ei + €1.00)
 • Salade Kip (Caesarsalade) € 13,50

 • Salade Geitenkaas & Spek€ 16,00

 • Fles water Plat/Bruis € 6.00

 • Fles wijn Wit/Rood/Rosé€ 12,50

 • Fles wijn Wit/Rood/Rosé (select)€ 25,00

 • Fles CAVA € 15,00

 • Fles PROSECCO€ 19,00

 • Water Plat/Bruis€ 1,50

 • Frisdranken & Pils, Koffie & Thee€ 2,00

 • Glas wijn Wit/Rood/Rosé€ 3,00

 • Glas wijn Wit/Rood/Rosé (select)€ 6,00

 • Zonderik Tripel, Het heerlijk Plezierbier€ 4,00